Bộ mẫu Hồ sơ thành lập Hợp tác xã


MẪU HỒ SƠ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

 

Mẫu Điều lệ Hợp tác xã

Mau Dieu le Hop tac xa_MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thành lập Hợp tác xã

Mau Giay de nghi DKKD Hop tac xa_MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Danh sách Xã viên, Ban quản trị, Ban kiểm soát

Mau So luong xa vien-Danh sach thanh vien Hop tac xa_MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống


Loại khác