LIÊN HỆ

Bộ mẫu Hồ sơ thành lập Hợp tác xã


MẪU HỒ SƠ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

 

Mẫu Điều lệ Hợp tác xã

Mau Dieu le Hop tac xa_MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thành lập Hợp tác xã

Mau Giay de nghi DKKD Hop tac xa_MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống

Mẫu Danh sách Xã viên, Ban quản trị, Ban kiểm soát

Mau So luong xa vien-Danh sach thanh vien Hop tac xa_MAUVANBAN.NET.doc
Xem Tải xuống


Loại khác